Wartość netto

Tym kalkulatorem możesz obliczyć swoją wartość netto, czyli różnicę pomiędzy swoim majątkiem a zobowiązaniami.

Pamiętaj, aby analizując swój majątek, wartość poszczególnych jego składników określać nie według ceny zakupu, lecz według ceny, po jakiej w tej chwili mogły by one zostać sprzedane.

Majątek

Zobowiązania