Porównanie polis inwestycyjnych

Ten kalkulator pomoże Ci porównać dostępne na rynku polisy inwestycyjne pod względem ich kosztów i opłat.

Uwaga! Wiele opłat w polisach zmienia się w zależności od wysokości składki, częstotliwości wpłat lub wyboru funduszy. Dlatego aby uzyskać na tym kalkulatorze rzetelne wyniki, należy znać te zależności i samodzielnie wprowadzać poszczególne opłaty (są one wstępnie wyzerowane, ale Twoje ostatnio wprowadzone ustawienia są pamiętane).

Polisy i ich parametry uwzględniane w obliczeniach:

 • [szczegóły »]
  • zł miesięcznie opłaty polisowej
  • % rocznie opłaty pierwszorocznej
  • % rocznie opłaty odnowieniowej w latach 2 - 5
  • % rocznie opłaty odnowieniowej od 6 roku
  • % różnicy między ceną kupna i sprzedaży jednostki uczestnictwa
  • % rocznie opłaty za zarządzanie
 • [szczegóły »]
  • zł miesięcznie
  • % rocznie przez pierwsze lat
  • % rocznie w kolejnych latach
 • [szczegóły »]
  • zł miesięcznie
  • % miesięcznie aktywów powstałych z zainwestowania składek wpłacanych przez pierwsze dwa lata (pobierana przez lat)
  • % miesięcznie aktywów powstałych z zainwestowania składek wpłaconych po upływie dwóch lat
 • [szczegóły »]
  • zł miesięcznie
  • % liczby jednostek uczestnictwa miesięcznie z wartości polisy utworzonej ze składki początkowej (pobierana przez lat)
  • % liczby jednostek uczestnictwa miesięcznie z wartości polisy utworzonej ze składki kontynuacyjnej (od 4-go roku do końca polisy)
  • % wartości całego funduszu rocznie
 • [szczegóły »]
  • zł miesięcznie
  • % rocznie za zarządzanie
  • % rocznie za zarządzanie grupami funduszy
 • [szczegóły »]
  • zł miesięcznie za udzielenie tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej
  • zł miesięcznie opłaty administracyjnej
  • % rocznie przez pierwsze lat (zależna od wielkości składki)
  • % rocznie w kolejnych latach (zależna od wielkości składki)
  • % rocznie za zarządzanie aktywami Portfeli Modelowych
 • [szczegóły »]
  • zł miesięcznie
  • % rocznie przez pierwsze lat
  • % rocznie w kolejnych latach
  • % od wykupu
 • [szczegóły »]
  • zł miesięcznie
  • % od każdej wpłaty
  • % miesięcznie za prowadzenie umowy (przez pierwsze 5 lat)
  • % miesięcznie opłaty administracyjnej
 • [szczegóły »]
  • zł miesięcznie
  • % miesięcznie przez pierwsze lat
  • % rocznie za zarządzanie
%
latach
%