Polisa inwestycyjna

Polisy inwestycyjne to produkty dostępne w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych. Umożliwiają długoterminowe inwestowanie w fundusze inwestycyjne.

Cechy polisy: